Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
350-369 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0484.jpg.jpgN.A. Papazoğlu'nun Fatih'te bir mektebin lambaları için kestiği 15.11.1339 tarihli fatura-1923-11-15
TMSSDOC0110.jpg.jpg
Nafia Vekâleti Ankara-Sivas Hattı Muhasebecisi Mimar Şemseddin'e gönderilen boş zarf--
TMSSDOC0538.jpg.jpgNezâret-i Maârif-i Umûmiye Nazırı Zühdü Bey'in Tophane'de kâin Maşrık Kuyudat Mektebi Müdürlüğü'ne gönderdiği 2 Mart 1314 tarihli mektupZühdü Bey1898-03-14
TMSSDOC0697.jpg.jpgNuri Bey'in Şemsettin Beyefendi'ye gönderdiği 20.05.1933 tarihli mektupNuri Bey1933-05-20
TMSSRE006001.jpg.jpg
Onarım işleriyle ilgili notları içeren not defteri - Notebook including notes on restoration--
TMSSDOC0071.jpg.jpg
Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan Başkonsolosluğu tarafından Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Askeri Birliği'ne yazılan resmi evrak-1917-05-05
TMSSDOC0477001.jpg.jpg
Pangaltı Zafer Sokak'taki 18 numaralı Zahide Hanım'a ait apartmanın inşa süreci ve inşaattan sonraki durumuna dair irsaliye, makbuz, fatura ve notlarMustafa Şemsettin Şeniz1937; 1939
TMSSDOC0483.jpg.jpgPascal Pascalides & Cie. tarafından Mimar Şemseddin adına keresteler için kesilen 30 Ağustos 1338 tarihli fatura-1922-08-30
TMSSDOC0052.jpg.jpg"Pek saygıdeğer efendim Şemseddin Bedri Bey'e" yazılı, Mimar Şemseddin'e gönderilen boş zarf--
TMSSDOC0163000.jpg.jpg
Peşte'de Csepel Fabrikası'nda Şemseddin Bey'e gönderilen "Harbiye Nezâreti" antetli zarf ve 16 Kanun-i Evvel 1332 tarihli mektup-1916-12-29
TMSSDOC0466.jpg.jpg
Refah Şeniz'in İstanbul Amerikan Koleji'nden (Robert Koleji) babası Şemsettin Şeniz'e gönderdiği mektubun zarfıRefah Şeniz1942-07-13
TMSSDOC0701.jpg.jpgSabık Eskişehir Mebusu [Sururi'nin] Şemsi Bey'e gönderdiği 31 Ağustos tarihli mektup[Sururi]0000-08-31
TMSSDOC0275.jpg.jpg
Sabık Kütahya Mebusu M. Nuri Bey'in Muhiddin Efendi'ye inşaatla ilgili yazdığı mektupM. Nuri1931-08-13; 1931-08-16
TMSSDOC0046.jpg.jpg
Sabık Matbaa-i Âmire Müdürü Mahmud Zarif'in Mimar Şemseddin Şeniz'e İstanbul'dan gönderdiği 19 Nisan 1927 tarihli mektupSabık Matbaa-i Amire Müdürü Mahmud Zarif1927-04-19
TMSSDOC0461000.jpg.jpg
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İstanbul Bölgesi İkinci Şube Tabibi Dr. Vasfi Üner'in Zahide Şeniz'e gönderdiği resmi yazıVasfi Üner1947-07-19
TMSSDOC0454000.jpg.jpg
Saime'nin muhtemelen Mimar Şemseddin'e gönderdiği mektup ve zarfı. Safiye Hanım, [Perendil Hanım], Saime Hanım ve [Nazik Hanım] adına yazılmış 21 Haziran 1341 tarihli celpnameler.-1925-06-21
TMSSDOC0652.jpg.jpgSalih K.'nın Şemseddin Bey'e gönderdiği mektupSalih K.1939-01-26
TMSSDOC0017.jpg.jpgSanâyi-i Nefîse Mektebi öğrencilerinden Mustafa Şemseddin Efendi'nin kaydının kabulüne ve ödemesine dair Müze-i Hümâyûn Veznesi'nden verilen makbuz seneti--
TMSSDOC0486.jpg.jpgSarkis Erziyan Mozaik İmalathanesi tarafından Mimar Şemseddin Şeniz adına Fener Köyü İlk Mektebi inşaatına alınan malzemeler için kesilen fatura-1938-12-26
TMSSDOC0489.jpg.jpgSarkis Erziyan Mozaik İmalathanesi tarafından Şemsettin Şeniz adına kesilen fatura-1943-03-20
350-369 / 442