Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
244-263 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0711.jpg.jpgM. Celaleddin'in biraderine gönderdiği mektupM. Celaleddin-
TMSSDOC0327.jpg.jpg
M. Eker'in Göztepe'den Mimar Şemseddin'e gönderdiği 09.10.1936 tarihli mektupM. Eker1936-10-09
TMSSDOC0317001.jpg.jpg
M. Fabrikası [Manfréd Weiss Steel and Metal Works in Csepel] Türk Talebe Memuru Şemseddin'in Peşte Baş Şehbenderliği'ne gönderdiği 24 Eylül 1332 tarihli mektupŞemseddin1916-10-07
TMSSDOC0479000.jpg.jpg
M. Zeki'nin İstanbul Şehremaneti Mimarı Mustafa Şemsettin Beyefendi'ye gönderdiği mektup ve zarfı ile 17.03.1933 tarihindeki toplantı için gönderilen Vefa Mahfili davetiyesiM. Zeki1933-03
TMSSDOC0725.jpg.jpgMaârif [Eminliği] Mümeyyizi Fazıl'ın Şemsi Bey'e gönderdiği mektupFazıl-
TMSSDOC0439000.jpg.jpg
Maârif Emini tarafından İdare-i Hususiye Mimarı Şemseddin Bey'e gönderilen lise ve orta mekteplerin inşaatlarına dair 13.01.1930 tarihli ve 50 sayılı yazı ile "Maârif Vekâleti, İstanbul Muntakası Maârif Eminliği" antetli zarf-1930-01-13
TMSSDOC0186000.jpg.jpg
Maârif Müdüriyeti Mimarı Şemseddin Bey'e gönderilen 10 Eylül 1340 tarihli mektup ve zarfı-1924-09-10
TMSSDOC0555.jpg.jpgMaârif Müdürü'nün Belediye Baş Mimarı Şemsettin Şeniz'e gönderdiği 25.10.1939 tarihli ve 22784 sayılı yazı-1939-10-25
TMSSDOC0364.jpg.jpgMaârif Müdürü'nün Mimar Şemseddin'e gönderdiği 8 Ağustos 1339 tarihli ve 20198 sayılı yazı-1923-08-08
TMSSDOC0643.jpg.jpgMaârif Nezâret-i Umûmiyesi Muhasebe Kalemi'nden (muhtemelen Mimar Şemseddin'e) gönderilen maaş tutarı hakkında yarım kalmış yazı--
TMSSDOC0103000.jpg.jpg
Maârif Nezâreti Celîlesi Muhasebe Kalemi hulefasından Kıraat Muallimi Şemseddin Bey'e gönderilen 2 Eylül 1326 tarihli tayin edildiğine dair mektup ve zarfı-1910-09-14; 1910-09-15
TMSSDOC0197.jpg.jpgMaârif Nezâreti Celîlesi'nden Selçûkî Bedreddin Bey'in hafidesi Hale'nin doğumu münasebetiyle verilen 1337 tarihli tebrikname-1921
TMSSDOC0280.jpg.jpg
Maârif Vekâleti Hakimiyet-i Milliye Şehribani Mektebi Müdürlüğü'nden Fehmi Bey'in Mimar Şemseddin'e gönderdiği 23.03.1930 tarihli mektupFehmi Bey1930-03-23
TMSSDOC0467000.jpg.jpg
Maârif Vekâleti İstanbul Kız Lisesi Müdürlüğü'nden M. Zeki'nin Mimar Şemsettin Beyefendi'ye gönderildiği mektupM. Zeki1933-02-19
TMSSDOC0526.jpg.jpgMaârif Vekâleti İstanbul Mıntıkası Maârif Eminliği Müdürü Muzaffer Bey'in İstanbul Vilâyeti Mimarı Şemsettin Bey'e gönderdiği tayin yazısıMuzaffer Bey1929-12-01
TMSSDOC0528.jpg.jpgMaârif Vekâleti İstanbul Mıntıkası Maârif Eminliği Müdürü Muzaffer Bey'in Mimar Şemsettin Bey'e gönderdiği yazıMuzaffer Bey1929-12-11
TMSSDOC0183000.jpg.jpg
Maârif Vekâleti İstanbul Öksüz Yurtları Mübayenet Komisyonu Yurt Müdürü İsmail Bey'in İstanbul Vilâyeti Muhasebe-i Hususiyesi'nde Mimar Şemseddin Bey'e gönderdiği 24 Kanun-i Evvel 1341 tarihli ve 336 sayılı mektup ve zarfıİstanbul Öksüz Yurtları Müdürü İsmail Bey1925-12-24
TMSSDOC0265.jpg.jpg
Maârif Vekâleti Kabataş Erkek Lisesi Müdüriyeti'nden Mimar Şemseddin'e gönderilen 4 Haziran 1928 tarihli mektup-1928-06-04
TMSSDOC0654.jpg.jpgMaârif Vekâleti Kabataş Erkek Lisesi Müdüriyeti'nden Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen mektup--
TMSSDOC0123000.jpg.jpg
Maârif Vekâleti'nden [Gıyaseddin Bey'in] Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 14 Eylül 1340 tarihli mektup ve zarfı[Gıyaseddin Bey]1924-09-14
244-263 / 442