Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
220-239 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0722.jpg.jpgK. Tanielyan'ın Şemseddin Bey'e gönderdiği mektupK. Tanielyan1930-05-22
TMSSDOC0083001.jpg.jpg
K.U.M.S.C. Umumi Malik Türkiye Ailesi Hürriyet Musavat Uhuvvet Vefa Mahfili (Toplantı davetiyesi). K.U.M.Y.Ş. Umumi Masonluk Türkiye Ailesi Vefa Mahfili (Toplantı davetiyesi). S.A.K.Ş.C. Umumi Masonluk Türkiye Ailesi Selamet Mahfili (Toplantı davetiyesi). Türk Yükseltme Cemiyeti Teavûn Sandığı üyelerinden vefat edenlerin isimleri ve vefat tarihleri.-1928-01-13; 1935-06-21
TMSSDOC0631.jpg.jpgKabataş Lisesi Müdürü Edip'in Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 12 [Teşrin-i Evvel] 1928 tarihli mektupKabataş Lisesi Müdürü Edip1928-10-12
TMSSDOC0042.jpg.jpg
Kadıköy Ahz-ı Asker Şube Reisi Saadeddin Bey'in Şemseddin Bey'e gönderdiği kartKadıköy Ahz-ı Asker Şube Reisi Saadeddin1926-04-16
TMSSD152.jpg.jpgKağıthane'de inşa edilecek dört dershaneli mektep planı, Mimar Şemseddin imzalı, 27 Temmuz 1340 tarihli - Plan of a four classroom school to be built in Kağıthane, signed by Architect Şemseddin under the date of July 27, 1924Mimar Şemseddin1924-07-27
TMSSDOC0119.jpg.jpgKamil Bey'in Mimar Şemseddin'e gönderdiği 21 Mart 1340 tarihli mektupKamil Bey1924-03-21
TMSSDOC0166000.jpg.jpg
Kandilli İbtidaî Mektebi başmuallimesinin İstanbul Vilâyeti Maârif Müdüriyeti Âliyesi Mimarı Şemseddin Bey'e gönderdiği mektepteki sıralar ile tahtalar hakkında mektup ve zarfı--
TMSSDOC0037001.jpg.jpg
Kapı ve çerçeve sayılarıyla masraflarını gösteren listeler--
TMSSDOC0101000.jpg.jpg
Kaymakam Mehmed İsmet Bey'in Maârif Nezâreti Muhasebe Mümeyyizi Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 7 Eylül 1338 tarihli mektup ve zarfıMehmed İsmet1922-09-07
TMSSDOC0570.jpg.jpgKelvinator Otomatik Soğutma Makineleri N. Şor ve A. Gesaryan Şirketi tarafından Zahide Şeniz adına kesilen fatura-1934-06-30
TMSSDOC0342001.jpg.jpg
Keşifnamelerin Mülga Maârif Nezâreti Muhasebesi'ne devredildiğini bildiren 30 Kanun-i Evvel 1338 ve 10 Kanun-i Sani 1339 tarihli tutanaklar-1922-01-30; 1923-01-10
TMSSDOC0666.jpg.jpgKocaeli Vilâyeti'nden Vali Eşref'in Maârif Vekâleti'ne gönderdiği yazı ile Maârif Vekâleti'nden [Mühendis] Şemsettin Bey'e gönderilen yazı-1930-09-10
TMSSDOC0134000.jpg.jpg
Kocamustafapaşa [Mektebi] Zükûr Müdürü'nün Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 22 Eylül 1340 tarihli mektup ve zarfı-1924-09-22
TMSSDOC0664.jpg.jpg
Kocamustafapaşa Zukûr-ı Umûmiye Mektep Müdürü'nün gönderdiği inşaat meselesi hakkında mektup--
TMSSD153001.jpg.jpg
Korint üslubunda sütun başlığı çizimleri - Drawings of a corinthian order column headingMustafa Şemseddin-
TMSSD109.jpg.jpgKorint üslubunda sütun başlığı çizimleri - Drawings of a corinthian order column headingMustafa Şemseddin-
TMSSDOC0598.jpg.jpgKöy mekteplerinde yapılan inşaat hakkında temlikname taslağı--
TMSSDOC0319.jpg.jpg
Kraliyet ve İmparatorluk Ulusal Asi İşçiler Birimi 1 Numaralı Komutanlığı'na gönderilen yazı-1916-08-28
TMSSDOC0273.jpg.jpg
Kudret Bey'in Mimar Şemseddin'e gönderdiği 23 Haziran 1334 tarihli mektupKudret Bey1918-06-23
TMSSDOC0062.jpg.jpg
Kumaniyecizade Sadi'nin kartvizitiKumaniyecizade Sadi-
220-239 / 442