Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
137-156 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0417.jpg.jpg
İdare-i Hususiye Mimarı Şemsettin Beyefendi'ye gönderilen zarf--
TMSSD179.jpg.jpgİki dershaneli bir okulun plan ve görünüş çizimi, Mimar Şemseddin imzalı, 12 Nisan 1340 tarihli (Mikyas 1:100) - Plan and elevation of a school with two classrooms, signed by Architect Şemseddin under the date of 12 April 1924 (Scale 1:100)Mimar Şemseddin1924-04-12
TMSSD062001.jpg.jpg
İki katlı bir binanın plan, kesit ve görünüş çizimleri ile İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi, Yüksek Muallim Mektebi keşif raporları (Mikyas 1:100) - Plan, section and elevations of a two-storey building and reconnaissance survey and estimate of cost report of Yüksek Muallim Mektebi (the Teacher Training College), İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi (Scale 1:100)Mimar Şemsettin1930-08-22; 1930-09-23
TMSSDOC0535.jpg.jpgİkinci Ordu Menzil İdare Riyaseti'nden Şemseddin Efendi bin Bedreddin'e gönderilen yazı--
TMSSDOC0536.jpg.jpgİkinci Ordu-yu Hümâyûn İnşaat Reisi'nin İkinci Ordu-yu Hümâyûn Memur Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 29.01.1330 tarihli yazı-1914-11-11
TMSSDOC0532.jpg.jpgİkinci Ordu-yu Hümâyûn Kumandanlığı Menzil Müfettişliği Şubesi'nden Ali Bey'in İkinci Ordu Menzil Müfettişliği İnşaat Mülhakı Zabit Vekili Şemseddin Efendi'ye gönderdiği 19.11.1330 tarihli yazıAli Bey1914-12-02
TMSSDOC0534.jpg.jpgİkinci Ordu-yu Hümâyûn Kumandanlığı Menzil Müfettişliği'nden Binbaşı Salih Bey'in İnşaat Mülhakı Şemseddin Bey'e gönderdiği 8 Mart 1331 tarihli yazı-1915-03-21
TMSSDOC0383001.jpg.jpg
İkinci Ordu-yu Hümâyûn Kumandanlığı Menzil Müfettişliği'nden Mehmed Salih'in Mimar Şemseddin Bey'e gönderdiği 8 Şubat 1330 tarihli mektup. Mimar Şemseddin'e gönderilen 01.11.1330 tarihli görevlendirme yazısı.Mehmed Salih1914-11-01; 1915-02-21
TMSSDOC0646.jpg.jpgİl Kültür Direktörlüğü Maârif Müdürü'nün Belediye Baş Mimarı Şemsettin Bey'e gönderdiği 64057/3418 sayılı ve 10 Mayıs 1939 tarihli yazı-1939-05-10
TMSSDOC0308.jpg.jpg
İnceleme komisyonu tarafından Maârif Vekâleti Celîlesi'ne hitaben yazılan mektep inşalarına dair 18 Temmuz 1339 tarihli ve 6326/1369 numaralı emirnamenin cevabı-[1923]
TMSSDOC0503.jpg.jpgİnşaat Müdürü Binbaşı Mehmed Sami'nin Hadımköy Sancaktepe'de İkinci Ordu İnşaat Şubesi'ne mülhak Mimar Şemseddin Bey'e gönderilen 7 Teşrin-i Sani 1330 tarihli yazıBinbaşı Mehmed Sami1914-11-20
TMSSDOC0001001.jpg.jpg
İnşaat ve onarımlarla ilgili hesaplama notları ve çizimler; harcamalarla ilgili listeler-1925-04-25
TMSSDOC0131000.jpg.jpg
İnşaat ve tamirat ruhsat tezkeresi ile inşaat için malzeme makbuzları-1935-02-26; 1935-04-26
TMSSRE003000.jpg.jpg
İnşaat ve tamiratlar hakkında listeler ve hesaplama notlarını içeren defter - Notebook containing lists and calculation notes on construction and repairs--
TMSSRE004000.jpg.jpg
İnşaat ve tamiratlar hakkında listeler ve hesaplama notlarını içeren not defteri - Notebook including lists and calculation notes on construction and restoration--
TMSSRE005000.jpg.jpg
İnşaatlarla ilgili malzeme listeleri ve çizimlerin yer aldığı not defteri - Notebook on materials lists and drawings related to construction--
TMSSDOC0482.jpg.jpgİsak Pilafidis Hurdavat Ticarethanesi'nden Şemsettin Bey adına kesilen fatura-1939-01-07; 1939-02-13
TMSSDOC0568.jpg.jpgİstanbul Amerikan Koleji (Robert) mektep ücretlerine mahsus fatura-1942; 1943
TMSSDOC0202.jpg.jpgİstanbul Belediye Mimarı Mimar Şemsettin Beyefendi'ye gönderilen boş zarf--
TMSSDOC0470000.jpg.jpg
İstanbul Belediye Mimarı Mustafa Şemsettin Bey'e gönderilen zarf ve Zahide Şeniz'e ait not-1932-11-21
137-156 / 442