Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
77-96 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0718.jpg.jpgDarülfünûn Kapı çuhadarı B. M.'nin (Muhtemelen) Mustafa Şemsettin Şeniz'e gönderdiği 16 Kanun-i Evvel 1339 tarihli mektupB. M.1923-12-16
TMSSDOC0061.jpg.jpg
Darülfünûn Kimyaî, Hayatî ve Sınaî Asistanı Kimyager Muhammed Ali'ye ait kartvizitKimyager Muhammed Ali1923-12-16
TMSSDOC0707.jpg.jpgDârülmuallimât-ı Âliye Müdürü H.'nin Maârif İdaresi Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 19 Teşrin-i Sani 1339 tarihli mektupDârülmuallimât-ı Âliye Müdürü H.1923-11-19
TMSSDOC0122000.jpg.jpg
Dârülmuallimât-ı Âliye Müdürü'nün Maârif İdaresi Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 11 Kanun-i Evvel 1339 tarihli mektup ve zarfı-1923-12-11
TMSSDOC0081.jpg.jpg
Dersaadet'ten Budapeşte'ye yapılacak seyahat için Şemseddin Bey'e verilen mürûr tezkeresi-1916-07-09
TMSSDOC0581.jpg.jpgDevlet Demiryolları Merkez [Postacısı] A.'nın Mimar Şemseddin'e gönderdiği 16.07.1930 tarihli mektup-1930-07-16
TMSSDOC0008.jpg.jpg
Devlet-i Osmâniyye Nezâret-i Celîle-i Maârif-i Umûmiye Mekâtib-i Rüşdiye'den verilen Şemseddin Efendi'nin 15 Ağustos 1318 tarihli şehadetnamesi-1902-08-28
TMSSDOC0509.jpg.jpgDoktor Edhem Akif'in Şemseddin Bey'e gönderdiği mektupDoktor Edhem Akif-
TMSSDOC0339.jpg.jpg
Doktor İhsan Hilmi'nin Mimar Şemseddin adına yazdığı 12.09.1927 tarihli reçeteİhsan Hilmi1927-09-12
TMSSDOC0573.jpg.jpgDoktor Raik'in Beşiktaş'ta Valide Çeşme Attar Sokağı'nda oturan Şemseddin Bey'e gönderdiği telgrafname--
TMSSDOC0157000.jpg.jpg
Dr. E. Hayri Üstündağ'ın İzmir'den M. Üstündağ'ın Belediye Fen İşleri İnşaat Şubesi Mimarlarından Şemseddin Bey'e gönderdiği mektup ve zarfı-1940-03-12
TMSSDOC0148000.jpg.jpg
Dr. Operatör Mim Kemal'in kartviziti ve zarfı--
TMSSDOC0356.jpg.jpg
Düyûn-ı Umûmiye Dispanseri ve İstanbul Maârif Mektepleri Göz Hastalıkları Mütehassısı Doktor İsmail Hasan'ın Şemsi Bey'e yazmış olduğu reçeteDr. İsmail Hasan1929-03-30
TMSSDOC0254001.jpg.jpg
Ekmekçibaşı Mahallesi Attar Sokağı'nda Safiye Hanım ve Şeyh Sarı Musa Mahallesi Hasan B. Sokağı'nda Nuri adına kesilmiş evkaf makbuzları-1934; 1935-03-06
TMSSDOC0553001.jpg.jpg
Eminönü Halkevi binasının mimarlar tarafından kontrolüne dair zabıt kağıdı-1939-12-19
TMSSDOC0469000.jpg.jpg
English High School Erkek Mektebi'nden Mustafa Şeniz'e gönderilen yazı ve zarfı-1938-09-16
TMSSDOC0219.jpg.jpg
Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğü'nden Mimar Şemseddin'e gönderilen 05.09.1340 tarihli inşaatla ilgili mektup-1924-09-05
TMSSDOC0169000.jpg.jpg
Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğü'nden vilâyet mimarı Şemseddin Bey'e gönderilen mektup ve zarfı--
TMSSDOC0436000.jpg.jpg
Erkek Mektebi'ne yapılan ödemelere dair makbuzlar-1939-04-18
TMSSDOC0443000.jpg.jpg
Erzurum Mebusu Necib Bey'in İstanbul Valisi Muhittin Bey'e gönderdiği 25.09.1931 tarihli mektup. İstanbul Valisi'nin Baş Mimar Şemseddin Bey'e gönderdiği 16.02.1931 tarihli mektup.-1931-02-16; 1931-02-25
77-96 / 442