Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
27-46 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0600.jpg.jpgBahâeddin Bey'in Şemsi Bey'e gönderdiği 24 Kanun-i Sani 1338 tarihli mektupBahâeddin Bey1922-01-24
TMSSDOC0418000.jpg.jpg
Bakkal Mustafa ve Ş.ki Kum ve Çakıl Ticarethanesi'nden alınan faturalar ve "Müteahhit" yazılı zarf-1935-04-09; 1935-04-27
TMSSDOC0605.jpg.jpgBakırköy Birinci Mektep öğretmenlerinden Savaş Bey'in Şemseddin Bey'e yazdığı mektupSavaş Bey1935-07-05
TMSSDOC0322001.jpg.jpg
Bakırköy ve Beşiktaş vergi dairelerinden Zahide Şeniz adına kesilen makbuzlar-1960-03-28; 1962-03-27
TMSSDOC0434000.jpg.jpg
Balat'ta B. Vasıf'a verilen malzemenin 01.05.1935 tarihli faturası. Ağa Hüseyin Zade Mehmet Kereste Ticarethanesi, Sarafoğlu Demirciyan Kardeşler'den İstanbul Belediyesi Maârif Mimarı Şemsettin Bey'in adına kesilen malzeme faturaları ve zarfı.-1935-04-25
TMSSD119.jpg.jpgBanyo projesi detayı (Mikyas 1:5) - Detail of a bath project (Scale 1:5)Mustafa Şemseddin-
TMSSD120.jpg.jpgBanyo projesinin cephe-i aslıyesi (Mikyas 1:100) - Front elevation of the bath project (Scale 1:100)Mustafa Şemseddin-
TMSSD107.jpg.jpgBanyo projesinin planı (Mikyas 1:100) - Plan of a bath project (Scale 1:100)Mustafa Şemseddin-
TMSSDOC0512.jpg.jpgBarbaros Numune Mektebi Müdür Vekili'nin Maârif Müdüriyeti Âliyesi Mimarı Şemseddin Bey'e gönderdiği 24 Teşrin-i Evvel 1339 tarihli mektep inşaatı hakkında resmi yazı-1923-10-24
TMSSDOC0351.jpg.jpg
Barbaros Numune Mektebi Müdürü [İsmail] Bey'in Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 24 Teşrin-i Sani 1339 tarihli mektupİsmail Bey1923-11-24
TMSSDOC0688.jpg.jpgBayram Bey'in, Ömerli'ye azimet ve avdet otomobil ücreti olarak 12 lirayı Mimar Şemsettin Bey'den aldığını gösteren yazı-1931-04-08
TMSSD113.jpg.jpgBazilikal planlı bir Antik Yunan yapısına ait çizim - Drawing of an ancient Greek structure with basilical plan schemeMustafa Şemseddin-
TMSSDOC0314.jpg.jpg
Bebek'teki Amerikan Koleji'nden (Robert Koleji) İstanbul Maârif Müdürlüğü Mimarı Şemseddin Şeniz'e, Cağaloğlu'na gönderilen 1943-1944 yılı ücret listesi-1943-08-16
TMSSDOC0613.jpg.jpgBekir Bey'in Şile'ye gitmek üzere Mimar Şemsettin'den 5 lira aldığını belirten yazBekir-
TMSSDOC0171000.jpg.jpg
Belediye Mimarı Mustafa Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen mektup zarfı, not ve 12.05.1933 tarihli vefa mahfili-1933-05-12
TMSSDOC0702.jpg.jpgBelediye Teftiş Heyeti Reisi Tevfik Uras'ın Şemsi Bey'e gönderdiği 15.07.1937 tarihli mektupTevfik Uras1937-07-15
TMSSDOC0302001.jpg.jpg
Bercuhi Ermine Hanım adına İstanbul Beşinci Noteri tarafından hazırlanmış Pangaltı'da bir parsele ait tapu senedi. Bercuhi Ermine Hanım'ın Pangaltı, Bekçi Sokağı'ndaki arsasını Zahide Hanım'a sattığını gösteren 17.07.1934 tarihli resmi evrak.-1932-11-06; 1934-07-17
TMSSDOC0471.jpg.jpg
Beykoz Bozhane Mektebi Memuru Nurettin Bey'in İstanbul Vilâyeti İdarei Hususiye Hey'et-i Fenniyesi Baş Mimarı Şemsettin Bey'e gönderdiği zarfBeykoz Bozhane Mektebi Memuru Nurettin Bey-
TMSSDOC0459000.jpg.jpg
Beyoğlu 52. İlkokul Başöğretmeni Nâil Çelik'in Şemsettin Bey'e gönderdiği davetiye mektubu ve zarfıNâil Çelik1936-10-07; 1936-12
TMSSDOC0304001.jpg.jpg
Beyoğlu Beşinci Noterliği'nden onaylı, Zahide Şeniz'in Cevdet Özgür ve Halûk Unuğ'a verdiği vekâlet evraklarıBeyoğlu Beşinci Noteri Senıh Yaşmut1948-11-22
27-46 / 442