Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
8-27 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0433000.jpg.jpg
A. Mithat'ın İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye [Mühendisi] Şemseddin Bey'e gönderdiği 18.05.1930 tarihli mektup ve zarfıA. Mithat1930-05-18
TMSSDOC0595.jpg.jpgAbdi Usta Mozaik Taşları, Çini ve Künk Fabrikası'ndan Mühendis Şemseddin adına kesilen fatura-1935-05-01
TMSSDOC0363.jpg.jpg
Adapazarı Fabrikası İşletme Müdürü Muavini Mimar Şemseddin'in bir müddet Adapazarı'ndan İstanbul'a gönderildiğini bildiren 14 Şubat 1918 tarihli resmi evrak-1918-02-14
TMSSD114.jpg.jpgAdliye Dairesi Projesi çatı katı ve tafsilatı (Mikyas 1:200) - Attic details of the Court House Project (Scale 1:200)Mustafa Şemseddin-
TMSSD115.jpg.jpgAdliye Dairesi Projesi maktaı arzaniyesi (enine kesiti) (Mikyas 1:100) - Cross section of the Court House Project (Scale 1:100)Mustafa Şemseddin-
TMSSD112.jpg.jpgAdliye Dairesi Projesi temel ve bodrum katı planları (Mikyas 1:200) - Foundation plan and basement floor plan of the Court House Project (Scale 1:200)Mustafa Şemseddin-
TMSSDOC0121000.jpg.jpg
Adnan Halet'in Mittweida'dan Maârif Nezâreti Muhasebe Müdüriyeti Mümeyyiz Evveli Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 13.09.1922 tarihli mektup ve zarfıAdnan Halet1922-09-13
TMSSDOC0108000.jpg.jpg
Adnan Halet'in Mittweida'dan Mimar Şemseddin'e gönderdiği mektup ile zarfı-1922-10-07; 1923-03-29
TMSSDOC0552.jpg.jpgAğa Hüseyin Zade Mehmet tarafından İstanbul Vilâyet Mimarı Şemsettin Bey adına kesilen faturaAğa Hüseyin Zade Mehmet1935-10-26; 1936-01-17
TMSSD116.jpg.jpgAhşap doğrama tafsilatı çizimleri - Detail drawings of timber joineryMustafa Şemseddin-
TMSSDOC0440000.jpg.jpg
Aile İktisat Mutbağı'ndan Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen yazı ve zarfı-1929-04-30
TMSSDOC0116000.jpg.jpg
Ali Bey, mektep müessisleri ve Mehmed Ali Bey'in Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği mektuplar ve zarflarAli Bey, Mektep Müessisleri; Mehmed Ali Bey1925-09-10; 1925-09-12
TMSSDOC0377001.jpg.jpg
Ankara Hacı Bayram Hobyar'ın Kaymakamı M. İsmet'in Şemseddin Bey'e gönderdiği 25 Teşrin-i Sani 1339 tarihli mektupM. İsmet1923-11-25
TMSSDOC0559.jpg.jpgAnkara K. Fabrikası'nın Mimarı H. Remzi'nin gönderdiği 8 Kanun-i Evvel 1339 tarihli mektupH. Remzi1923-12-08
TMSSDOC0107000.jpg.jpg
Ankara'da inşaat şirketinde müstahdem Mehmed Bahri Bey'in kayınbiraderi Sıhhıye Memuru'nun Maârif Müdüriyeti Mimarı Şemseddin Bey'e gönderdiği mektup ve zarfı-1926-04-18
TMSSDOC0073.jpg.jpg
Ankara'dan F. N. Aklan'ın İstanbul Belediye Baş Mimarı Şemseddin Bey'e gönderdiği mektupF. N. Aklan1938-06-27
TMSSDOC0191.jpg.jpg
Ankara-Kayseri ve Ereğli Hattı Muhasebe Müdüriyeti'nden Hasan Fahri'nin İstanbul Vilâyeti'nde Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği boş mektup zarfı--
TMSSDOC0577.jpg.jpgAteşizade Mehmed Bedreddin Selçukî’nin eşi Safiye Hanım’ın Maârif Vekâleti Celîlesi'ne yazdığı 28 Haziran 1926 tarihli hülasa-1926-06-28
TMSSDOC0460000.jpg.jpg
Avrupa Sürat Katarları ve Beynelmilel Yataklı Vagonlar Kumpanyası biletleri. Hale Hanım'ın ödediği Erenköy Kız Lisesi'nin taksit makbuzu. Edirnekapı Sıhhat Merkezi'ne ait reçete.-1934-09; 1947-09-20
TMSSDOC0600.jpg.jpgBahâeddin Bey'in Şemsi Bey'e gönderdiği 24 Kanun-i Sani 1338 tarihli mektupBahâeddin Bey1922-01-24
8-27 / 442