Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
86-105 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0573.jpg.jpgDoktor Raik'in Beşiktaş'ta Valide Çeşme Attar Sokağı'nda oturan Şemseddin Bey'e gönderdiği telgrafname--
TMSSDOC0157000.jpg.jpg
Dr. E. Hayri Üstündağ'ın İzmir'den M. Üstündağ'ın Belediye Fen İşleri İnşaat Şubesi Mimarlarından Şemseddin Bey'e gönderdiği mektup ve zarfı-1940-03-12
TMSSDOC0148000.jpg.jpg
Dr. Operatör Mim Kemal'in kartviziti ve zarfı--
TMSSDOC0356.jpg.jpg
Düyûn-ı Umûmiye Dispanseri ve İstanbul Maârif Mektepleri Göz Hastalıkları Mütehassısı Doktor İsmail Hasan'ın Şemsi Bey'e yazmış olduğu reçeteDr. İsmail Hasan1929-03-30
TMSSDOC0254001.jpg.jpg
Ekmekçibaşı Mahallesi Attar Sokağı'nda Safiye Hanım ve Şeyh Sarı Musa Mahallesi Hasan B. Sokağı'nda Nuri adına kesilmiş evkaf makbuzları-1934; 1935-03-06
TMSSDOC0553001.jpg.jpg
Eminönü Halkevi binasının mimarlar tarafından kontrolüne dair zabıt kağıdı-1939-12-19
TMSSDOC0469000.jpg.jpg
English High School Erkek Mektebi'nden Mustafa Şeniz'e gönderilen yazı ve zarfı-1938-09-16
TMSSDOC0219.jpg.jpg
Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğü'nden Mimar Şemseddin'e gönderilen 05.09.1340 tarihli inşaatla ilgili mektup-1924-09-05
TMSSDOC0169000.jpg.jpg
Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğü'nden vilâyet mimarı Şemseddin Bey'e gönderilen mektup ve zarfı--
TMSSDOC0436000.jpg.jpg
Erkek Mektebi'ne yapılan ödemelere dair makbuzlar-1939-04-18
TMSSDOC0443000.jpg.jpg
Erzurum Mebusu Necib Bey'in İstanbul Valisi Muhittin Bey'e gönderdiği 25.09.1931 tarihli mektup. İstanbul Valisi'nin Baş Mimar Şemseddin Bey'e gönderdiği 16.02.1931 tarihli mektup.-1931-02-16; 1931-02-25
TMSSDOC0352.jpg.jpg
Esad Hami'nin Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği maaşlar hakkında mektupEsad Hami-
TMSSDOC0567.jpg.jpgEsat Birgen Mobilya Mağazası tarafından Zahide Şeniz adına kesilen fatura-1948-02-20
TMSSDOC0306.jpg.jpg
Esat Birgen Mobilya Mağazası tarafından Zahide Şeniz adına kesilmiş fatura-1950-01-07
TMSSDOC0307.jpg.jpg
Eski mektep binasının tahsil şubesindeki kayıt suretine dair not--
TMSSDOC0066.jpg.jpg
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti Hey'et-i Fenniyesi'nden Mimar Muzaffer Mecidî'ye ait kartvizitMimar Muzaffer Mecidî-
TMSSDOC0286.jpg.jpg
[Fatih] İnas Mektebi Müdürü'nün Mimar Şemseddin'e gönderdiği mektup--
TMSSDOC0641.jpg.jpgFen İşleri Müdürü N. Tepe'nin Şemsi Bey'e gönderdiği mektupN. Tepe1939-05-12
TMSSDOC0266001.jpg.jpg
Fen İşleri Müdürü'nün (F.İ.M.) İstanbul Belediyesi'nde çalışan Mimar Şemseddin'in şef mimarlığa tayinini bildiren yazısı. İstanbul Belediye Reisliği'ne gönderilen ve şef mimar kadrosunun açıldığını bildiren kararname suretinin kopyası.-1933-06-27; 1933-08-05
TMSSDOC0294.jpg.jpg
Fethi Bey'in babasına gönderdiği mektupFethi Bey-
86-105 / 442