Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
21-40 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0559.jpg.jpgAnkara K. Fabrikası'nın Mimarı H. Remzi'nin gönderdiği 8 Kanun-i Evvel 1339 tarihli mektupH. Remzi1923-12-08
TMSSDOC0107000.jpg.jpg
Ankara'da inşaat şirketinde müstahdem Mehmed Bahri Bey'in kayınbiraderi Sıhhıye Memuru'nun Maârif Müdüriyeti Mimarı Şemseddin Bey'e gönderdiği mektup ve zarfı-1926-04-18
TMSSDOC0073.jpg.jpg
Ankara'dan F. N. Aklan'ın İstanbul Belediye Baş Mimarı Şemseddin Bey'e gönderdiği mektupF. N. Aklan1938-06-27
TMSSDOC0191.jpg.jpg
Ankara-Kayseri ve Ereğli Hattı Muhasebe Müdüriyeti'nden Hasan Fahri'nin İstanbul Vilâyeti'nde Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği boş mektup zarfı--
TMSSDOC0577.jpg.jpgAteşizade Mehmed Bedreddin Selçukî’nin eşi Safiye Hanım’ın Maârif Vekâleti Celîlesi'ne yazdığı 28 Haziran 1926 tarihli hülasa-1926-06-28
TMSSDOC0460000.jpg.jpg
Avrupa Sürat Katarları ve Beynelmilel Yataklı Vagonlar Kumpanyası biletleri. Hale Hanım'ın ödediği Erenköy Kız Lisesi'nin taksit makbuzu. Edirnekapı Sıhhat Merkezi'ne ait reçete.-1934-09; 1947-09-20
TMSSDOC0600.jpg.jpgBahâeddin Bey'in Şemsi Bey'e gönderdiği 24 Kanun-i Sani 1338 tarihli mektupBahâeddin Bey1922-01-24
TMSSDOC0418000.jpg.jpg
Bakkal Mustafa ve Ş.ki Kum ve Çakıl Ticarethanesi'nden alınan faturalar ve "Müteahhit" yazılı zarf-1935-04-09; 1935-04-27
TMSSDOC0605.jpg.jpgBakırköy Birinci Mektep öğretmenlerinden Savaş Bey'in Şemseddin Bey'e yazdığı mektupSavaş Bey1935-07-05
TMSSDOC0322001.jpg.jpg
Bakırköy ve Beşiktaş vergi dairelerinden Zahide Şeniz adına kesilen makbuzlar-1960-03-28; 1962-03-27
TMSSDOC0434000.jpg.jpg
Balat'ta B. Vasıf'a verilen malzemenin 01.05.1935 tarihli faturası. Ağa Hüseyin Zade Mehmet Kereste Ticarethanesi, Sarafoğlu Demirciyan Kardeşler'den İstanbul Belediyesi Maârif Mimarı Şemsettin Bey'in adına kesilen malzeme faturaları ve zarfı.-1935-04-25
TMSSD119.jpg.jpgBanyo projesi detayı (Mikyas 1:5) - Detail of a bath project (Scale 1:5)Mustafa Şemseddin-
TMSSD120.jpg.jpgBanyo projesinin cephe-i aslıyesi (Mikyas 1:100) - Front elevation of the bath project (Scale 1:100)Mustafa Şemseddin-
TMSSD107.jpg.jpgBanyo projesinin planı (Mikyas 1:100) - Plan of a bath project (Scale 1:100)Mustafa Şemseddin-
TMSSDOC0512.jpg.jpgBarbaros Numune Mektebi Müdür Vekili'nin Maârif Müdüriyeti Âliyesi Mimarı Şemseddin Bey'e gönderdiği 24 Teşrin-i Evvel 1339 tarihli mektep inşaatı hakkında resmi yazı-1923-10-24
TMSSDOC0351.jpg.jpg
Barbaros Numune Mektebi Müdürü [İsmail] Bey'in Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 24 Teşrin-i Sani 1339 tarihli mektupİsmail Bey1923-11-24
TMSSDOC0688.jpg.jpgBayram Bey'in, Ömerli'ye azimet ve avdet otomobil ücreti olarak 12 lirayı Mimar Şemsettin Bey'den aldığını gösteren yazı-1931-04-08
TMSSD113.jpg.jpgBazilikal planlı bir Antik Yunan yapısına ait çizim - Drawing of an ancient Greek structure with basilical plan schemeMustafa Şemseddin-
TMSSDOC0314.jpg.jpg
Bebek'teki Amerikan Koleji'nden (Robert Koleji) İstanbul Maârif Müdürlüğü Mimarı Şemseddin Şeniz'e, Cağaloğlu'na gönderilen 1943-1944 yılı ücret listesi-1943-08-16
TMSSDOC0613.jpg.jpgBekir Bey'in Şile'ye gitmek üzere Mimar Şemsettin'den 5 lira aldığını belirten yazBekir-
21-40 / 442