11-20 / 65
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00032.jpg.jpg
Hamide Lentopoula initiates a second lawsuit at the court of First Instance. The Directory of Muslim Religious Foundations against Hamide Lentopoula concerning the ownership of a house-1906-12-28
ACCEVPR00020.jpg.jpg
Validated registration of the purchase after auction of Tselebi Balejaki and Ali Omeragadaki of the mortgaged fields of their creditors.-1903-08-16
ACCEVPR00001.jpg.jpg
Notification of Court of First Instance towards the Muslim Foundations' directory and its representator Ali Galat Mulazade of Osman Haci Ahmetaki concerning a past law suit initiated by representative against the latter about the ownership of a house.-1906-05-30
ACCEVPR00011.jpg.jpgRukiye Nazife yetimleri Ahmed Çorbacı vakfından Kidonya Kazası, Mornis Köyündeki mülklerin iltizam bedellerini gösteren cetvel. [1308-1318]-1892; 1902
ACCEVPR00598.jpg.jpgDobanaki Havva Hatun Vakfından Hanya'da Cedid Dükkanlar Caddesinde bulunan bir dükkanın muhasebe aidatının Avukat Yorgi Foma tarafından kabul olunmadığından ne yapılması hakkında kararname-1902-11-17
ACCEVPR00200.jpg.jpg
Administration of the Chania Muslim Foundations. Against Safi (? Sari) Hatzimoustafaki and Houseyn Hatzimoustafaki in front of the Court (İrinodikio) of Chania, about the sequestration of their real estate.-1905-12-19
ACCEVPR00035.jpg.jpg
registering of the highest bidders at the auction held at the building of the Prefecture of Chania at the 16th December 1906 and concerning wakf estates of the ewkaf of Chania.-1906-12-16
ACCEVPR00597.jpg.jpg
Mezaristan ittisalinde Hırkazaki Mustafa'nın tasarrufu altında olan bir dükkanın icar müddeti dolduğundan yeniden icara verilmesine dair kararname-1902-11-17
ACCEVPR00312.jpg.jpg
Mayıs 1325 dönemine ait revgan-ı zeyt mürettebatı olup beher kıyyesi 1 frank 15 santim fiyatla Karagüllezade Hacı Hüseyin Bey'den satın alınan 46 kıyye 269 dirhem revgan-ı zeytin bedeli olan 53 frank 65 santimin kabul ve tasdik edildiğine dair karar.-1909-05-17
ACCEVPR00235.jpg.jpgKiracısı olduğu dükkanın senelik icar bedelinin tenzilini talep eden Nikola Galanaki'nin talebinin kabul edildiği ve icar bedelinin tenzil edilerek tekrar 2 sene müddetle Nikola Galanaki'ye kiralandığına dair Hanya İslam İhtiyar Meclisi’nin kararı.-1907-05-29
11-20 / 65

Discover

Issue Date