1-10 / 451
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVFM00211.jpg.jpgTowards the mufti at Chania, Haji Mehmed Efendi Jihouni application by Hamidies Hojoglopoulas, wife of Mehmed Tsedoglaki, resident at Chania against her husband-1900-08-12
ACCEVF00260.jpg.jpgKontrat ve vekalet ücreti olan 31 kuruş 31 parayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hanya Mukavelat Muharriri imzalı senet. [23 Kanun-i Evvel 1318]-1903-01-05
ACCEVO00382.jpg.jpgVefat eden Bilal Koçuşaki ibn Arab Hasan Aklazakinin verasesi taht-ı vesayetinde çocukları olduğuna dair Hanya Müessesat-ı Diniye ve Eytam Müdüriyeti'nin celbiyle islam-ı şer'inin ısdar olmasına dair yetimlerin valideleri Estilya Ropola Cemile’nin dilekçesi.-1901-05-09
ACCEVO00353.jpg.jpgIn the name of lawyer Geor. A. Skouloudis, representing public interest of city of Crete delivery to lawyer Emm. Ksiros representing Seifoulah Hourhoudakis and Housein Douloufakis, guardians of Housein Hourhoudakis of a call against them and Saliha Baoutaki or Kodosakiropoula.-1907-04-03
ACCEVO00394.jpg.jpgMemşaki Mustafa Efendi'nin yetimlerinin Kanun-i Evvel 1315 nafakalrının tekmili için 60 kuruşu Hanya Eytam Sandığı'ndan aldığına dair yetim Hüseyin imzalı senet. [20 Şubat 1315]-1900-03-04
ACCEVPR00309.jpg.jpgGazi Yusuf Paşa evkafından olup Hanya'da Gazi Yusuf Paşa caddesindeki olan bir bab dükkanın Muharrem 1313-Zilhicce 1316 dönemine ait 4 senelik icaresi olan 124 kuruş 20 paranın teslim-i sandık kılındığına dair pusula. [28 Ağustos 1320]-1904-09-10
ACCEVPR00276.jpg.jpgİcare-i müterakkime defteri. [1316]-1900
ACCEVF00290.jpg.jpgHanya'da Kırmızı Çiftlik Mekteb-i İbtidaiyesi'ne nakl olunan mekteb sıraları ile hammaliyesi bedeli olan 2 frank 50 santimi Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Kırmızı Çiftlik Mektebi Muallimi Mehmed İzzet imzalı senet. [26 Kanun-i Evvel 1317]-1902-01-08
ACCEVF00285.jpg.jpgRüşdiye ile ibtidai zükur ve inas mekteplerine götürmüş olduğu 256 adet yük taşıma bedeli olan 85 kuruşu Hanya Müessesat-ı Diniye Müdüriyetinden aldığına dair Sucu Hurşidaki Hüseyin imzalı ilm-i haber.-1902-12-18
ACCEVF00306.jpg.jpgHanya Müessesat-ı Diniye ve İslamiye Dairesinin 1902-1903 dönemine ait varidat ve masarifat bütçesinin onay kararı.-1902-08-27
1-10 / 451

Discover

Issue Date