1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00599.jpg.jpgBaba Ali Mahsiyozaki'nin kerimesi Beca (?) Hatun'un ispat-ı rüşd eylediğine mebni Eytam Sandığı'nda matlubu olan meblağa mahsuben 209 kuruşun Eytam Sandığı'ndan Beca (?) Hanım'ın eşi Rebi Mürselaki tarafından alındığına dair senet. [3 Eylül 1309]-1893-08-12; 1909-08-04
ACCEVP00600.jpg.jpgBedri Hüseyin Bey'in sandıkta nukud-ı mevcudu olduktan başka 1000 küsur kuruş zimmeti olduğu cihet ile tesviyesi hususunda mezuniyet verilmesi kararı. [14 Mayıs 1311]-1893-08-12; 1909-08-04
ACCEVF00490000.jpg.jpgMuharrerat-ı mühimme posta paketinin içerisinde Hanya Niyabet-i Şeriyesi Canib-i Aliyesi'ne gönderilen evraklar bulunmaktadır. [1315-1316]-1899; 1900
ACCEVO00532.jpg.jpgHanya Mukavelat Muharriri Bıçakçaki Arif Efendi'nin tanzim ettiği resmi senet mucibince Mehcur Memeşaki Cemali ve Berber Mustafa Onbaşı’nın yetimi Bilal'in akçelerinden Çirinaki Süleyman Ağa'ya idane olunan paraya dair ilm-i haber. [31 Ağustos 1309]-1893-09-12; 1909-08-04
ACCEVO00147.jpg.jpgYorgi veledi Yuanni Papadomanolaki evladlarının dava evraklarıdır. Antonios, Mihail, Kiriakis, Andreas, Gavrilaki Papadomanolaki.-1890-09-27; 1909-10-24
ACCEVPR00011.jpg.jpgRukiye Nazife yetimleri Ahmed Çorbacı vakfından Kidonya Kazası, Mornis Köyündeki mülklerin iltizam bedellerini gösteren cetvel. [1308-1318]-1892; 1902
ACCEVS00054.jpg.jpgLatif Efendizade Mustafa Efendi'nin dosya muhafazası içinde kendisine ait belgeler. [Müzeyede eşyasına ve kızına intikal eden mallara dair listeler Latif Efendi'nin kassam defterini aldığına dair senet.[13 Kanun-i Sani 1314- 10 Kanun-i Sani 1317]-1899-01-25; 1902-01-23
ACCEVPR00183.jpg.jpgSinekçaki Hüseyin Ağa'nın yetimi Hüseyin'in emlakını iltizam eden Tomsokaki Ali Ağa'nın kontratosunu Hanya Eytam Kaleminden aldım şeklinde Rüstemaki Hüseyin imzalı ilm-i haber. [8 Teşrin-i Sani 1314-19 Eylül 1316]-1898-11-20; 1900-10-02
ACCEVFM00212001.jpg.jpgNikah akdleri. [Hanya, 5 Rebiyülahir 1314 - 27 Zilkade 1317]-1896-09-13; 1900-03-29
1-9 / 9
  • 1

Discover