931-938 / 938
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVF00276.jpg.jpgHanya Maarif-i İslamiye akaratından olup Musa Paşa Mahallesi'ndeki Yanni Papazaki'nin taht-ı isticarındaki bir bab haneye vaz edilen 20 adet camın bedeli olan 73,5 kuruşun Hanya Maarif Sandığı'ndan alındığına dair senet. [8 Kanun-i Evvel 1318]-1902-12-21
ACCEVF00110.jpg.jpgYusuf Paşa Camii için satın alınan malzemelerin ücreti olan 12 frank 5 leptanın Hanya Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair makbuz. [11 Haziran 1321]-1905-06-23
ACCEVF00109.jpg.jpgCami-i Şerif ve vakıf akaratının cam ücreti olan 26 frank 88 santimin Hanya Evkaf Sandığı'ndan ödendiğine dair makbuz. [13 Eylül 1321]-1905-09-25
ACCEVP00414000.jpg.jpg1318 senesi Hanya Maarif Sandığı maaş ve masraf senedatı. [1318]-1902
ACCEVPR00015.jpg.jpgBab-ı Kale Cami-i Şerifi'nin tamiratı için Miryolaki Hasan'ın Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan 80 kuruş 10 parayı aldığını gösteren pusula. [21 Teşrin-i Sani 1318]-1902-12-04
ACCEVPR00022.jpg.jpgDocument concerning the mortgaged estates of Gultsemar or Gül and Fethiye, childern of Rüstem Memenakis resident of Daratso of Kydonia, and Mehmed Memenakis, policeman and resident of the village, initiated by the creditor Luka Yirmicaki.-1903-08-08
ACCEVPR00027.jpg.jpgHanya'da Kale Mahallesi’ndeki bir dükkanın tamirine harcanmış olan 30 kuruşun ödendiğine dair mataracızade Ahmed Ağa Vakfı mütevellisi tarafından verilen yazı. [11 Haziran 1317]-1901-06-24
ACCGVD00003.jpg.jpg1921 yılında Cemaat-i İslamiyenin içinde bulunduğu vaziyeti bildiren ve gerekli ıslahatlar konusunda kaleme alınmış rapor. [24 Haziran 1921]-1905-07-07
931-938 / 938

Discover

Issue Date