31-40 / 938
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVFM00237.jpg.jpgHanya'da sakin Giridli veya Sakal Oğlaki Mehmed'in evladı ve eşi Zehra binti Mehmed Musakaki'in çocuğu 20 günlük Mustafa'yı ahret evladı olmak üzere talep eden Hacere binti Arnavudopola Abdurrahman Efendiye teslimi hakkında tarafların mahkemeye daveti-1908-05-07
ACCEVFM00229.jpg.jpgMustafa ibn Ali Bestolaki ile Meryem binti Hasan'in nikah akdi. [26 Zilhicce 1321]-1904-03-14
ACCEVO00542.jpg.jpgRençperzati Maruf Hasan Ağa Aragaki ibn Mustafa’nın mutasarrıf olduğu tarla, zeytin, incir, armutla bağı rehin ve Hüseyin Ağa Aragaki’yi kefil gösterip müteveffa biilurzaki Ahmed’in akçesinden Hanya İslam Eytam Sandığı’ndan istikraz ettiğine dair rehin seneti.-1908-12-12
ACCEVO00597.jpg.jpgLiman Reisopola Fatma’nın yetimi Mustafa Celaleddinin annesinden mevrud olan vasisi babası Barutçuzade İbrahim Bey’in zimmetindeki meblağ babasının kefaletiyle temin olduğundan kefaletin kemafi's-sabık ibkasına dair karar.-1901-05-23; 1901-06-17
ACCEVO00854001.jpg.jpgMüteveffiye Azime binti Hacı Ali Meistraki'nin yetimleri toplanan akraba meclisinin vasi-i tabileri Mustafa ibn Ahmed Saraylaki vesayetten istifa ettiğinden yerine ceddeleri Meryem Vayonopola'nın vasi olarak tayin edilmesine dair alınan karar.-1904-05-05; 1904-05-08
ACCEVO00851.jpg.jpgMüteveffiye Atufe Berberopola’nın yetimleri Hacire, Emine, Hediye, Ravza ve Hasan için teşekkül eden akraba meclisinde pederleri Ratıb Çiçekaki'nin vasiliği kabul etmediğinden yetimlerin dayıları Hüseyin Berberaki’nin vasi tayin edilmesine dair alınan karar.-1903-01-27
ACCEVO00889001.jpg.jpgSelene Kazası, Sarakina Karpaçolyana Kariyesi ahalisinden müteveffa İbrahim Babalaki’nin eytamı için toplanan akraba meclisinin eytama valideleri Cemile binti Abdülhay Hanım’ın vasi tayini ve eytam hakkında her konuda kendisine mezuniyet verilmesi kararı.-1901-09-23
ACCEVO00805.jpg.jpgSelim Camadoraki'nin terekesi hesabından olarak yetimleri İsmail ve Penbe'nin Eytam Sandığı’ndan alacaklı bulundukları paraya mahsuben 44 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair vasileri İsmailaki Osman imzalı pusula. [15 Şubat 1318]-1903-02-28
ACCEVO01085.jpg.jpgÇoronzade Mehmed'in eytamı için toplanan akraba meclisinin pederlerinden kalan, Hanya, Arab Cami Mahallesi’ndeki dükkandan eytamın hissesinin satılması için eytamın vasileri valideleri Ayşe Hanım Çorbacıpola'nın selahiyeti olmasına dair kararı.-1906-12-27
ACCEVP00599.jpg.jpgBaba Ali Mahsiyozaki'nin kerimesi Beca (?) Hatun'un ispat-ı rüşd eylediğine mebni Eytam Sandığı'nda matlubu olan meblağa mahsuben 209 kuruşun Eytam Sandığı'ndan Beca (?) Hanım'ın eşi Rebi Mürselaki tarafından alındığına dair senet. [3 Eylül 1309]-1893-08-12; 1909-08-04
31-40 / 938

Discover

Issue Date