21-30 / 938
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVSC00181.jpg.jpgHanya'nın Leyli İslam Mektebi masrafına karşılık olmak üzere Mektep Cemiyetinin azasından Rüstemaki Hüseyin Efendi'nin farklı dönemlerde bağışladığı miktarların makbuzları. [23 Mart-20 Nisan 1322]-1906-04-05; 1906-05-03
ACCEVO00853.jpg.jpgMüteveffa Ali Efendi Frakogaziraki'nin eytamı Azder, Emine, Seyyare, Şerife ve Ahmed için teşekkül eden akraba meclisinde eytama anneleri Saide binti Cemali Efendi münevveranaki'nin vasi olarak tayin edilmesine dair alınan karar. [16 Kanun-i Sani 1318]-1903-01-09
ACCEVP00924.jpg.jpgHaseki Ahmed Ağa adlı hayır sahibinin ruhu için Evkafın Cami-i Şerifinde İmam olan zat tarafından kıraat olunan sure-i şerif için aylık olarak 2,5 frank verilmesine dair alınan karar.-1909-07-06
ACCEVP00830.jpg.jpgIn presence of the Chania Notary Kostadinos Fournarakis: Jerife Nebile, teacher, resident of Chania states that the director of the Chania Muslim Foundations payed him 1924% dr. for the salaries owed to her.-1904-09-28
ACCGVO00003.jpg.jpgThe Haniion Muslim Elders is informed by Supreme Administration of Education and of Justice that Spir. Vardakis had been appointed as inspector of the accounts of Evkaf and Chania Bank for the properties of the Muslim orphans, to the place of N. Palidou.-1906-08-03
ACCEVC00071.jpg.jpgHanya sakinlerinden Melaki Halim'in istidası ile Hanya Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti aleyhine Mahkeme-i Şeriyyede açılan dava hakkında dilekçe.-1903-01-13
ACCEVF00499.jpg.jpgGazi Yusuf Paşa Camii havalisindeki bir evin harap olması ve yağmurda su alması nedeniyle evin altındaki Mark Antonaki'nin dükkanındaki zararının ödenmesine ve evin tamir edilmesine dair Hanya Müessesat-ı Diniye Müdüriyetinin kararı. [18 Eylül 1318]-1902-10-01
ACCEVF00532001.jpg.jpg1323 senesi Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığına ait senedat. [1323]-1907
ACCEVF00651.jpg.jpgMekteb-i Kebir'in karşısında kain hanenin tamiratına götürmüş olduğu taş ve kum parası olan 166 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hacı Hasan imzalı pusula. [31 Kanun-i Sani 1315]-1900-02-12
ACCEVF00683.jpg.jpgMaarif-i İslamiye'nin akaratından olup Eski Mekteb-i İnas Dairesi'nde koymuş olduğu 70 adet camın bedeli olan 204 kuruşu Hanya Maarif-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair senet. [13 Eylül 1318]-1902-09-26
21-30 / 938

Discover

Issue Date