11-20 / 938
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00766.jpg.jpgAlizade Hüseyin Ağa adlı hayır sahibinin 1320 hicri senesinde Ağa Camii'nde okunan Kur'anın hediyesi olan 250 kuruşu Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair İsmail Hakkı imzalı senet-1903-07-06
ACCEVF00663.jpg.jpgSinan Ağa Cami-i Şerifi ile minaresinin tamiri için merbut 9 kıta senetin ve harcanan 141 frank 80 santimin tasdikine dair yazı. [19 Ağustos 1322]-1906-09-01
ACCEVFM00300.jpg.jpgHanya Kumkapı sakinelerinden Kasap Salih ve Ebu Ayşe adlı şahsın zevcesi olduğu halde 21 Haziran 1316 tarihinde kendisine terk ve tatlik ettiğine dair Hacire binti İbrahim adlı hanımın istidası.[ 22 Haziran 1316]-1900-06-15
ACCEVFM00258.jpg.jpgŞerif Efendi ile Evli olduğu halde kendisini Evden attığı ve nafakasını vermediğinden dolayı mahkemeye celbi ile lazım gelen muamelenin yapılması hususunda Seyyide imzalı istida. [15 Eylül 1317]-1901-09-28
ACCEVJ00065.jpg.jpgicare tazminatından nizam-ı ahere müsteniden sahiplerine iadesi lazım gelen fazla tediyelerin geri alınması için dairenin mahkümiyetine dair karar [30 Teşrin-i Sani 1318]-1902-12-13
ACCEVO01029.jpg.jpgSelene Kazası’ndaki Hacı Selim Efendipola Halime'nin emlakının 800 ve Kastanaki Hacı Ahmed'in 190 ve Pürçolaki Emin'in 80 kuruş bedel ile iltizamına ait Dellaliye ücreti olan 44 kuruşu Hanya Eytam Sandığı’ndan aldığına dair Abdulaki Şaban imzalı senet. [10 Şubat 1315]-1900-02-22
ACCEVO01034.jpg.jpgMüteveffa İbrahim Arzahtaki’nin yetimleri için toplanan akraba meclisinin Müteveffa Molla Mustafa Arzahtaki matlubu meblağı Adem Bey’den tediye etmişse de ibraname tanzim edilmediğinden tanzimi için yetimlerin vasisi İsmail Çaçarotaki’nin hakkı olması kararı. [13 Teşrin-i Sani 1319]-1903-11-26
ACCEVO01035.jpg.jpgMüteveffa Ali Lolozaki'nin yetimesi Zeynep için akraba meclisinin teşekkül etmesi ve yetimenin umur ve hususatını rüyet etmek üzere validesi Hatice Hanım'ın vasi olarak tayin edilmesine dair alınan karar. [13 Teşrin-i Sani 1319]-1903-11-26
ACCEVP00778.jpg.jpgKumkapı Cami-i Şerifi İmam ve Hatibi Hacı Ali Efendi'nin vazifeli bulunduğu görevinden affına dair Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Müdüriyeti'ne verdiği istidanamenin Hanya İslam İhtiyar Meclisi tarafından kabul edildiği dair kararı. [29 Nisan 1325]-1909-05-10; 1909-05-12
ACCEVP00821.jpg.jpgDergah-ı Ali Keşidegan çavuşlarından Halil Çavuş ibn Ahmed adlı ev sahibinin ruhu için 1322 senesi Receb-Şaban aylarında okuduğu Yasin için kendisine hediye edilen paraayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hüseyin Mecnunaki imzalı pusula. [21 Teşrin-i Evvel 1320]-1904-11-03
11-20 / 938

Discover

Issue Date