1-10 / 218
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVF00518.jpg.jpgMübadele Komisyonunun Hanya'da Ahali-i İslamiyenin vaziyeti hakkında heyeti tenvir etmek maksadıyla yapılan ziyaretlerin masrafı olan 7568 frangın Evkaf Sandığı'ndan verilmesine dair istida.-1923-11-10
ACCEVO00558.jpg.jpgMüteveffiye Hatice Kısıkopola'nın yetimleri Mehmed ve Mustafa için akraba meclisi teşkiline dair karar.-1922-11-03
ACCEVPR00466.jpg.jpgTowards the director of the Chania evkaf: İbrahim H. Ksenaki, resident of Chania asks for 50 dr. for a residence that hasn't been sold-1923-03-08
ACCGVPR00018.jpg.jpgAcknowledgement of the General Governor of Crete to the Economic Provosts of Crete of the decree edited by the Ministry of Economy.-1923-06-11
ACCGVPR00014.jpg.jpgKirix' (Crier) / Director Kiriakos Kostadinos Mitsotakis-1922-04-06
ACCEVSC00189.jpg.jpgElbise yapmaya aciz bulunan Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Mübaşiri Bölükbaşaki Ahmed Efendi'ye devair-i sairenin mübaşirlerine yaptıkları gibi bir takım elbise ile bir çift papuç bedeli olan 383 frangın sarf olunmasına dair alınan karar.-1922-07-18
ACCEVPR00472.jpg.jpgFındık Hacı Mehmed Paşa Vakfının mütevellisi Zeynep Latife Hanım'ın resmi vekili vasıtasıyla Evkaf İdaresi ile uzlaştığına dair alınan karar.-1922-08-06
ACCGVPR00012.jpg.jpgGeneral Administration of Crete. The Administration approves the sale of a building plot out of the yard of the Chania Mosque Hasaki Ahmet Aga to Behije, daughter of Halim Psitaki.-1921-05-02; 1921-06-01
ACCGVM00011.jpg.jpgTowards the office of Recruitment of Crete/Chania. The President of the Muslim Elders sends the lists of the Muslim religious servants.-1920-05-02
ACCEVJ00074.jpg.jpgKumkapı sakilerinden Hamide ve Zeynep binti Abdi ile Mübarek ibni Süleyman El-Muti arasındaki davanın kararı-1923-03-22
1-10 / 218

Discover

Issue Date