1-10 / 16
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANODOC0072.jpg.jpg"Hacı Abdülgani oğullarından Abdülgani, Yaprak Tütün Ticarethanesi, Kuto Han 2. kat, Galata, İstanbul" antetli zarf - Envelope with "Abdülgani, son of Hacı Abdülgani, Yaprak Tobacca Trade Company (Tabacs en feuilles, Coûteaux Han 2me étage, Galata, Istanbul" letterhead--
AHANODOC007000.jpg.jpg
Ahmet Cevat'tan tütün tüccarı Abdülgani Bey'in Ömer Abed han 2. kat no 11'deki ofisine gönderilen iki mektup ve zarf - Envelope and two letters sent by Ahmet Cevat to tobacco merchant Abdülgani Bey's office located at the 2nd floor number 11 in Ömer Abed Han-1934-11-24; 1935-07-06
AHANODOC006800.jpg.jpg
Cigarettenfabrik Persia'dan Abdülgani Bey'e gönderilen tütün ticaretine dair yazı - Letter sent by Cigarettenfabrik Persia to Abdülgani Bey on tobacco trade-1933-11-07
AHANODOC0074.jpg.jpg
Mahmut Muhtar Abed tarafından Ömer Abed han kat 2, no 11'de bulunan Ali Akyörük'e gönderilen zarf - Envelope sent by Mahmut Muhtar Abed to Ali Akyörük in Ömer Abed Han (2nd floor number 11)-1943-08-01
AHANODOC0073.jpg.jpg
Ömer Abed Han kat 2, no 11'de bulunan Ali Akyörük'e gelen tebrik kartı ve zarf - Greeting card and envelope sent to Ali Akyörük in Ömer Abed Han (2nd floor number 11)-1964-02-12
AHANODOC0089.jpg.jpg
Şam Mahkemesi ve Avukat Mahmut Kamil Bey ile ilgili not yazılı boş zarf - Empty envelope with a note on the Damascus Court and Lawyer Mahmut Kamil Bey--
AHANODOC010101.jpg.jpg
Beyoğlu Altıncı Noterliği'ne gönderilen Fatma Abed'e ait mal beyanı - Property declaration of Fatma Abed sent to Beyoğlu Sixth Notary Office--
AHANODOC0114.jpg.jpgAbdurrahman Bey'in Adalar'daki mülklerine dair belgeler hakkında notlar yazılı boş zarf - Empty envelope with notes on documents pertaining to Abdurrahman Bey's properties in the Princes' Islands-1959-10-14
AHANODOC0104.jpg.jpgBurhaneddin Efendi'ye gönderilen boş zarf - Empty envelope sent to Burhaneddin Efendi--
AHANODOC0105.jpg.jpgBurhaneddin Mehmed Ali Bey'e ait boş zarf - Empty envelope belonging to Burhaneddin Mehmed Ali Bey--
1-10 / 16
  • 1
  • 2

Discover