1-10 / 558
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG082001.jpg.jpgToplantı notu: Feshane Çağdaş Sanat Müzesi için mimari danışma (1991) - Meeting note: Architectural consultation for Feshane Contemporary Art Museum (1991)-1991-07-17
ATAG094001.jpg.jpgTomur Atagök'ün Oya Eczacıbaşı'na yolladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi'nin belgeleme, koruma, toplama ve sergileme programı başlıkları - Program titles such as documenting, preservation, collecting and exhibiting for The Greater İstanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum sent from Tomur Atagök to Oya Eczacıbaşı--
ATAG89001.jpg.jpgİstanbul Çağdaş Sanat Müzesi hazırlık çalışmaları (1991) - Istanbul Contemporary Art Museum preparations (1991)-1991-01-22
ATAG093001.jpg.jpgTomur Atagök'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi'nin ismi ile ilgili düşünceleri - Tomur Atagök's opinion about The Greater İstanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum's name-1992-02-12
ATAG091001.jpg.jpgİstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile Eczacıbaşı İnşaat arasında yapılan Feshane onarım sözleşmesinin kopyası - Copy of a restoration agreement signed between Istanbul Foundation for Culture and Arts and Eczacıbaşı Holding--
ATAG095001.jpg.jpgNejat F. Eczacıbaşı'nın Tomur Atagök'e yolladığı müzecilik çalışmaları için teşekkür mesajı (1991) - Letter of thanks from Nejat F. Eczacıbaşı to Tomur Atagök for her musem studies (1991)-1991-12-23
ATAG090001.jpg.jpgDoç Dr. Hülya Kılıç Sirel'in Tomur Atagök'e yolladığı müze aydınlatması için öneriler - Recommendations for museum lighting sent by Hülya Kılıç Sirel to Tomur Atagök-1991-07
ATAG092001.jpg.jpgİstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile Nejat F. Eczacıbaşı arasında yapılan müze sözleşmesinin kopyası - Copy of museum agreement signed between Istanbul Foundation for Culture and Arts and Nejat F. Eczacıbaşı--
ATAG085001.jpg.jpgMüze kadroları - Museum structureTomur Atagök-
ATAG193001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Belli'nin vakfın olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında üyelere yolladığı mektup - Letter sent from Leyla Belli (chairman of Istanbul Painting and Sculpture Museums Association) to the members regarding the extraordinary general meeting of the foundation-1986-01-18
1-10 / 558

Discover

Issue Date