1-10 / 558
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG648001.jpg.jpgTomur Atagök'ün İnteraktif Türkiye Müzesi hakkında Dr. Ahmet Kamil Gören'e yolladığı mektup - Letter sent from Tomur Atagök to Dr. Ahmet Kamil Gören regarding Interactive Museum of Turkey-1997-07-24
ATAG728001.pdf.jpgUluslararası Plastik Sanatlar Derneği raporu - Report of International Association of Plastic Arts-1996
ATAG729001.pdf.jpgUluslararası Plastik Sanatlar Derneği raporu - Report of International Association of Plastic Arts-1998
ATAG725001.pdf.jpgUluslararası Plastik Sanatlar Derneği üçüncü çalışma dönemi faaliyet raporu - International Association of Plastic Arts third working period activity report-1992-12-05; 1993-11-13
ATAG727001.jpg.jpgUluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin üyelere gönderdiği mektup - Letter from International Association of Plastic Arts to the members-1993-12-28
ATAG723001.jpg.jpgUluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin üyelere gönderdiği mektup - Letter from International Association of Plastic Arts to the members-1991-12-09
ATAG724001.jpg.jpgUluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin üyelere gönderdiği mektup - Letter from International Association of Plastic Arts to the members-1992-12-15
ATAG726001.jpg.jpgUluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin üyelere gönderdiği mektup - Letter from International Association of Plastic Arts to the members-1997-01-20
ATAG901001.jpg.jpgT.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Abdulkadir Karaoğlu'nun İstanbul Sanat Müzesi Vakfı Başkanı Tomur Atagök'e gönderdiği mektup - Letter from Abdulkadir Karaoğlu (General Director of the T.C. Ministry of Culture Monuments and Museums) to Tomur Atagök (Chairman of Istanbul Art Museum Foundation)-1999-10-18
ATAG899001.jpg.jpgİstanbul Sanat Müzesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tomur Atagök'ün Ankara T.C. Kültür Bakanı İstemihan Talay'a gönderdiği mektup - Letter from Tomur Atagök (Chairman of Istanbul Art Museum Foundation) to İstemihan Talay (Minister of T.C. Ministry of Culture)-2000-04-20
1-10 / 558

Discover

Issue Date