1-10 / 147
PreviewTitleCreatorIssue Date
KARW1376001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa'nın Tullio Macri'ye yolladığı "İstasyon Oteli" (2002) işi hakkında notlar ve taslaklar - Notes and sketches sent from Gülsün Karamustafa to Tullio Macri regarding the work "Station Hotel" (2002)Gülsün Karamustafa2002
KARW1418.jpg.jpgLeyla Belli'nin Gülsün Karamustafa'ya yolladığı "Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi" (Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul, 1985) hakkında mektup - Letter sent from Leyla Belli to Gülsün Karamustafa regarding "Contemporary Artists Istanbul Exhibition" (Painting and Sculpture Museum, Istanbul, 1985)-1985-05-30
KARW1414.jpg.jpgŞirin Tekeli ve Aslı Davaz-Mardin'in Gülsün Karamustafa'ya yolladığı "Kadın Kütüphaneleri Uluslararası Sempozyumu" (Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 1991) hakkında mektup - Letter sent from Şirin Tekeli and Aslı Davaz-Mardin to Gülsün Karamustafa regarding "Women Libraries International Symposium" (Women's Library and Information Centre Foundation, Istanbul, 1991)-1991-09-06
KARW1417.jpg.jpgKemal İskender'in Gülsün Karamustafa'ya yolladığı "6. İstanbul Sanat Bayramı, Yeni Eğilimler Sergisi" (1987) hakkında mektup - Letter sent from Kemal İskender to Gülsün Karamustafa regarding the "6th Istanbul Art Festival, Exhibition of New Trends in Art" (1987)-1987-09-14
KARW1415.jpg.jpgKemal İskender'in Gülsün Karamustafa'ya yolladığı "7. Yeni Eğilimler Sergisi" (İstanbul Resim Heykel Müzesi, 1994) için davet - Invitation sent from Kemal İskender to Gülsün Karamustafa for the "7th Exhibition of New Trends in Art" (Istanbul Art and Sculpture Museum, 1994)-1993-11-30
KARW1413001.jpg.jpg
Zeynep Rona Kınık'nın Gülsün Karamustafa'ya yolladığı "Çekmeceler" (MD Galeri, İstanbul, 1991) projesi hakkında mektup - Letter sent from Zeynep Rona Kınık to Gülsün Karamustafa regarding "Drawers" (MD Gallery, Istanbul, 1991) project-1991-07-01
KARW1416.jpg.jpgEngin Özgen'in Gülsün Karamustafa'ya yolladığı "Cumhuriyet'ten Günümüze Sanatçı Kadın" sergisi (Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul, 1993) için davet mektubu-1993-06-18
KAR1013001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa'nın Diana von Hohenthal'a yolladığı, "Ulema" (Hohenthal und Bergen Gallery, Berlin, 1999), sergisinde yer alacak işi hakkında mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Diana von Hohenthal regarding the work to be presented at "Ulema" (Hohenthal und Bergen Gallery, Berlin, 1999) exhibition-1999-07-14
KARW871.jpg.jpgGülsün Karamustafa'nın Lale Aktik'e yolladığı, "Courrier" (Galerie La Centrale, Montreal) sergisi hakkında mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Lale Aktik regarding "Courrier" exhibition (Galerie La Centrale, Montreal)-1993-12-27
KARW1230001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa'nın Deniz Şengel'e yolladığı "Kanat Sentezleri" projesi hakkında mektup - Letter sent from Gülsün Karamustafa to Deniz Şengel regarding to "Kanat Sentezleri" project-1993-03-29
1-10 / 147

Discover

Issue Date