1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
GAR02300000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 40.000.000 Türk Lirası. 22 Mart 1969'da toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Hey'eti 1968 yirmi üçüncü hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1968 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1968-12-31
GAR02100000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 20.000.000 Türk Lirası. 28 mart 1967'de toplanan hissedarlar alelade umumi hey'eti 1966 yirmibirinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1966 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1966-12-31
GAR02200000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 40.000.000 tl. 22 Mart 1968'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Hey'eti. 1967 yirmiikinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1967 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1967-12-31
GAR01900000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 20.000.000 Türk Lirası. 29 Mart 1965'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Hey'eti 1964 ondokuzuncu hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1964 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1964-12-31
GAR01800000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 25 Mart 1964'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti. 1963 onsekizinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1963 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1963-12-31
GAR01600000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 22 Mart 1961'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti. 1961 onaltıncı hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar RAPORU. 31 Aralık 1961 bilançosu, kâr ve zarar hesabı-1961-12-31
GAR01700000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 26 Mart 1963'de toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti. 1962 onyedinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1962 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1962-12-31
GAR02000000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 25 Mart 1966'da toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti. 1965 yirminci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1965 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1965-12-31
GAR01500000.jpg.jpg
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermayesi 20.000.000 TL. 23 Şubat 1960'da toplanan Hissedarlar Alelade Umumi Heyeti. 1960 onbeşinci hesap yılı. İdare meclisi raporu, murakıplar raporu. 31 Aralık 1960 bilançosu, kâr ve zarar hesabı.-1960-12-31
1-9 / 9
  • 1

Discover