Browsing by "Subject"
Eğitim
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
121-140 / 4119
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
AIHWP0603.jpg.jpg
Hane-aile tasnifi, notları - Notes on Household-Family classificationAlan Duben, Cem Behar-
TABCODTUDC0038.jpg.jpgHindistan yönetiminden yılbaşı tebriğine teşekkür mektubu - Thank-you letter for new year greetings from Indian vice-president-1967-01-03
TABCODTUDC0037.jpg.jpgHindistan'da şehir tasarımı teklifine Hindistan yönetiminden gelen cevap mektubu - Indian government's response about the offer of urban planning in IndiaV. J. Moore1967-05-22
AFMSBBDOC037.jpg.jpg
Hohenheim Ziraat Akademisi, Mehmet Ali Tayyar Bey'in ders çizelgesi - Vorlesungs-Anmeldebogen des Studierenden Mehmet Aly Tayar Bey, Württ. Landw. Hochschule Hohenheim-1921-01-29
FFT695005.jpg.jpg
Huzur-u hümayun dersleri. Kalbim başlıklı şiir.Mehmet Zeki, Faik Ali1918-06-29
AFMSBBDOC219.jpg.jpg
İ. B. Tayyar Bağana'nın imtihana girme karnesi-1948; 1949
TABCODTUDC0153.jpg.jpg
İçel gezisi ve İçel'de kurulacak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü hakkında yazışma - Correspondence about İçel trip and Middle East Technical University Campus that will be established in İçelAltuğ Çinici, Behruz Çinici1975-04-29
TABCODTUDC0079.jpg.jpgİçel'de kurulacak olan ODTÜ Mühendislik Fakültesi hakkında yazışma - Correspondence about METU Faculty of Engineering in İçelProf. Dr. Mustafa Parlar1978-12-08
EMH007.jpg.jpg
İlkokulda bir öğrenci - A student at primary school--
ECOBARCE138.pdf.jpgİptidai’den Darülfünun’a mektep hayatı - School life from Elementary to House of Sciences (Darülfünun) - La Vie scolaire, de l’Ecole élémentaire à la Maison des Sciences (Darülfünun)Necdet Sakaoğlu2008-01-09
EMH002.jpg.jpg
İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde yemek dersi - Cooking lesson at İsmet Paşa Girl Institute--
FFT633001.jpg.jpgİstanbul [Numune Mektebi] talebe ve muallimini - Elèves et professeurs de l'école ''Noumouné'' à Stamboul.-1910
AIHWP0601.jpg.jpgİstanbul Haneleri: Nüfus sayım bilgilerini kullanmak için talimatlar - Istanbul Households: Instructions for use of census dataAlan Duben, Cem Behar-
AIHWP0301.jpg.jpg
İstanbul mahalleleri listesi - List of quarters in IstanbulAlan Duben, Cem Behar-
AIHOCR0301001.jpg.jpg
İstanbul Müftülüğü Şer'iyye Sicilleri Arşivi, Maliye Beytü'l-Mal Kassamlığı Mahkemesi ve Mülga Beledi Kassamlığı defterlerine ait transkripsiyonlar - Transcriptions from Beytü'l-Mal Kassamlığı Inheritance Court and Mülga Beledi Kassamlığı Inheritance Court registers, Ottoman Şeri'yye Court Records Archive located at the Office of the Mufti of Istanbul.Alan Duben, Cem Behar-
EMH004.jpg.jpg
İstanbul Üniversitesi Umumi Kütüphanesi'nde çalışan talebeler - Students studying at the İstanbul University General Library--
TMSSDOC0675.jpg.jpgİstanbul'da bulunan okulların listesi--
FFT633007.jpg.jpgİsveç usul-ü terbiyevi jimnastikleri görmek üzere Darülmuallimini ziyaret eden Maarif Nezareti Müşaviri Profesör Doktor Şemit Bey, Tedrisat-ı Taliye Müdür-ü Umumiyesi Adil Bey, Göç Dernekleri müfettiş-i umumiyesi erkan-ı harbiye miralayı Fon Hovf Bey ve Darülfünun Alman müderrisleri ile mektep müdürü Kemal Bey ve heyet-i talimiyenin resimleri.--
FFT633006.jpg.jpgİttihat ve Terakki Kulüplerinin mesai-i meşkure-yi vatanperveranelerinden Medine-i Münevvere'de küşad olunan İttihad Mektebi-Ceziretülarabın orta yerlerinde, istikbalde vatan-ı mukaddese hizmet etmek için hazırlanan mini mini talebelerden biri Türkçe irad ederken...-1910
TABCODTUDC0020.jpg.jpgİTÜ Taşkışla binasında düzenlenen ODTÜ Kampüsü proje sergisi davetiyesi - Invitation of METU Campus Exhibition in ITU TaşkışlaAltuğ Çinici, Behruz Çinici1965-03-24
121-140 / 4119