Browsing by "Subject"
Children
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
57-67 / 67
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHSEL073.jpg.jpg
Salonique, Caserne Bouvet. Enfants demandant du pain aux soldats Français - Salonica, Bouvet Barrack. Children begging French soldiers for bread. - Selanik, Bouvet Kışlası. Fransız askerlerinden ekmek isteyen çocuklar--
EDH0063001.jpg.jpg
Sevim Tiritoğlu ve oğulları - Sevim Tiritoğlu and her sons-1964-08
AIHWP0101001.jpg.jpg
Statü (ünvan) kodları ve akrabalık ilişkileri listeleri - Lists of Ottoman status (titles) codes and relationshipsAlan Duben, Cem Behar-
AFMSBKH024.jpg.jpg
Şadiye dadı, Güzin Kocabaş ve Nesrin Bağana bahçede yürürken.--
AIHOCR0401001.jpg.jpg
Şer'iyye Sicilleri Arşivi'nden edinilen mehr-i muaccale ve mehr-i müeccele bilgilerine dair transkripsiyonlar, İstanbul - Transcriptions of mahr information (payment by the groom, or by groom's father, to the bride at the time of marriage) acquired from Istanbul Ottoman Şeri'yye Court Records Archive, Istanbul.Alan Duben, Cem Behar1987-03-02; 1987-06-22
AIHOCR0201001.jpg.jpg
Şer'iyye sicillerinden edinilen mehr-i muaccale ve mehr-i müeccele bilgilerine dair transkripsiyonlar, Üsküdar Mahkemesi - Transcription forms of mahr information (payment by the groom, or by groom's father, to the bride at the time of marriage) acquired from Istanbul Ottoman Şeri'yye Court Records Archive, Üsküdar Court.Alan Duben, Cem Behar1987-01-15; 1987-02-27
AIHWP0604001.jpg.jpg
Transkripsiyon esasları: Atik (1300h.) Defterler. Esas (1322h.)Defterler - Principles for transcription: Old (1300h.) Registers. Main (1322h.) Registers.Alan Duben, Cem Behar-
AIHWP0607001.jpg.jpg
Türkçe dokümanları yorumlamak için temeller - Rules for interpreting Turkish documentsAlan Duben, Cem Behar-
AIHWP0102001.jpg.jpg
Ülke, bölge, şehir ve ilçe adlarını ve kodlarını içeren listeler - Lists of countries, regions, city and district names and codesAlan Duben, Cem Behar-
AIHWP0608001.jpg.jpg
Varsayım temelleri - Rules for presumptionAlan Duben, Cem Behar-
EDH0071001.jpg.jpg
Yusuf Kalef ve çocuklar - Yusuf Kalef and children--
57-67 / 67