Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
68-87 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0290.jpg.jpg
Cerrahpaşa Hastanesi Bakteriyoloğu Doktor Fethi'nin Şemsi Bey adına yazdığı reçete--
TMSSDOC0496.jpg.jpgCevat B. Fabrikası Cevat Yürür Doğrama, Mobilya ve Ağaç İşleri tarafından Zahide Şeniz adına kesilen fatura-1939-04-28; 1939-06-30
TMSSDOC0162000.jpg.jpg
CHP İstanbul Vilâyet İdare Heyeti Reisliği'nden gönderilen Eminönü Halkevi binasının birinci kısım inşaatıyla ilgili zabıtname. CHP İstanbul Vilâyet İdare Heyeti Reisi Konya Mebusu'nun [F. Atay'ın] Şemsettin Şeniz'e gönderdiği inşaat mahallinde toplanacaklarını bildiren 2332 sayılı yazı ve zarfı.-1939-07-14; 1939-12-18
TMSSDOC0161000.jpg.jpg
CHP İstanbul Vilâyet İdare Heyeti Reisliği'nin Kadıköy Halkevi ve Eminönü Halkevi İnşaatı Komisyonu Azası Şemseddin Şeniz'in toplantılara iştirak etmesine dair yazısı ve zarfı-1939-10-05
TMSSDOC0679.jpg.jpgCihangir Otuzikinci Mektep Başmuallimi Firdevs'in muhtemelen Mimar Şemseddin'e gönderdiği 9 Haziran 1341 tarihli saçakların tamiri hakkındaki mektupBaşmuallim Firdevs1925-06-09
TMSSDOC0475000.jpg.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan İstanbul Valisi ve CHP Partisi Başkanı Lütfi Kırdar'ın Kadıköy Halkevi hakkında Belediye Şef Mimarı Şemseddin Şeniz'e gönderdiği 20.04.1939 tarihli ve 782 sayılı yazı ve zarfıLütfi Kırdar1939-04-20
TMSSDOC0465000.jpg.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan İstanbul Valisi ve CHP Başkanı [Lütfi Kırdar'ın] belediye şef mimarı Şemsettin Şeniz'e gönderdiği mektup ve zarfıLütfi Kırdar1938-12-26; 1938-12-29
TMSSDOC0438000.jpg.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan İstanbul Valisi ve CHP Başkanı Dr. Lütfi Kırdar'ın Belediye Şef Mimarı Şemseddin Şeniz'e Eminönü Halkevi inşaatı hakkında gönderdiği 05.06.1939 tarihli ve 1016 sayılı yazı ve zarfı. Vali Muhiddin'in Şemsettin Şeniz'e para gönderdiğine dair notu.Lütfi Kırdar, Muhiddin1939-06-05
TMSSDOC0784.jpg.jpg
Çamlıca Lisesi bahçe tamiratına ait 15 Ağustos 1340 tarihli keşif raporuMimar Şemseddin1924-08-15
TMSSDOC0718.jpg.jpgDarülfünûn Kapı çuhadarı B. M.'nin (Muhtemelen) Mustafa Şemsettin Şeniz'e gönderdiği 16 Kanun-i Evvel 1339 tarihli mektupB. M.1923-12-16
TMSSDOC0061.jpg.jpg
Darülfünûn Kimyaî, Hayatî ve Sınaî Asistanı Kimyager Muhammed Ali'ye ait kartvizitKimyager Muhammed Ali1923-12-16
TMSSDOC0707.jpg.jpgDârülmuallimât-ı Âliye Müdürü H.'nin Maârif İdaresi Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 19 Teşrin-i Sani 1339 tarihli mektupDârülmuallimât-ı Âliye Müdürü H.1923-11-19
TMSSDOC0122000.jpg.jpg
Dârülmuallimât-ı Âliye Müdürü'nün Maârif İdaresi Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 11 Kanun-i Evvel 1339 tarihli mektup ve zarfı-1923-12-11
TMSSDOC0081.jpg.jpg
Dersaadet'ten Budapeşte'ye yapılacak seyahat için Şemseddin Bey'e verilen mürûr tezkeresi-1916-07-09
TMSSDOC0581.jpg.jpgDevlet Demiryolları Merkez [Postacısı] A.'nın Mimar Şemseddin'e gönderdiği 16.07.1930 tarihli mektup-1930-07-16
TMSSDOC0008.jpg.jpg
Devlet-i Osmâniyye Nezâret-i Celîle-i Maârif-i Umûmiye Mekâtib-i Rüşdiye'den verilen Şemseddin Efendi'nin 15 Ağustos 1318 tarihli şehadetnamesi-1902-08-28
TMSSDOC0509.jpg.jpgDoktor Edhem Akif'in Şemseddin Bey'e gönderdiği mektupDoktor Edhem Akif-
TMSSDOC0339.jpg.jpg
Doktor İhsan Hilmi'nin Mimar Şemseddin adına yazdığı 12.09.1927 tarihli reçeteİhsan Hilmi1927-09-12
TMSSDOC0573.jpg.jpgDoktor Raik'in Beşiktaş'ta Valide Çeşme Attar Sokağı'nda oturan Şemseddin Bey'e gönderdiği telgrafname--
TMSSDOC0157000.jpg.jpg
Dr. E. Hayri Üstündağ'ın İzmir'den M. Üstündağ'ın Belediye Fen İşleri İnşaat Şubesi Mimarlarından Şemseddin Bey'e gönderdiği mektup ve zarfı-1940-03-12
68-87 / 442